top of page

Liên kết

Lab phát âm tiếng Nhật bnr.jpg

Phòng thí nghiệm phát âm tiếng Nhật

Tại Phòng thí nghiệm phát âm Nihongo , "các từ và mẫu câu tiếng Nhật quan trọng" được sử dụng làm "nhịp điệu và trọng âm".

Hãy ghi nhớ và học hỏi.

bottom of page