top of page
Lớp học phụ huynh-con cái.png
Lớp học phụ huynh và trẻ em 02.png
Trường dạy chữ cho trẻ em
Lớp học phụ huynh và trẻ em 03.png
Lớp học phụ huynh và trẻ em 06.png

Dưới 3 tuổi

Về trẻ em

những gì tôi muốn biết

​Bất cứ điều gì!

​Kuni Oyako Hana

​Tiếng Nhật

​Người lớn     Nihongo Nhật Bản

             

Bạn có thể nói chuyện với cha mẹ và trẻ em từ nhiều quốc gia khác nhau.

Bạn có thể tìm hiểu về cách nuôi dạy trẻ ở Nhật Bản.

Người lớn có thể học tiếng Nhật.

​Trẻ em có thể chơi đồ chơi.

bottom of page