top of page
2023cal.PNG

★ lớp thứ tư

Mỗi thứ tư  10: 00-11: 30

★ lớp học thứ sáu

Thứ sáu hàng tuần (Kinyoubi)  10: 00-11: 30

​  * Thứ sáu là trình độ trung cấp trở lên.

​​ (→ Facebook thứ sáu )

Kotobachan02.png
Lời gặp gỡ, tôi hiểu.
bottom of page