top of page

​Lớp xã hội ngôn ngữ

Minh họa 01.png
Minh họa 02.png
①.png
Nagoya Word Kai Nhật Bản Sinh Tồn
②.png
Cuộc họp Word mới bắt đầu ①
③.png
Hiệp hội tiếng Nhật Nagoya Shokyu②
④.png
Cuộc họp Word Trung cấp
⑤.png
Kotoba no Kai nâng cao
⑥.png
Kotoba no Kai N1, N2, luyện thi
⑦.png
Kotoba no Kai Kanji
bottom of page