Hiệp hội ngôn ngữ lớp học tiếng Nhật

(Lớp học tiếng Nhật  Ngôn ngữ)

日本語教室(にほんごきょうしつ)ことばの会 名古屋市(なごや)
ヘッダー02_edited_edited.png

lưu ý

◆ 2021,08,08

Tạo một nút ứng dụng

Tôi đã làm.

◆ Bài học tiếp theo

9 là 1 (Tsutachi).

◆ Chúng ta sẽ làm bài học trực diện.
(Taimen: lớp học trực tiếp)

Basho là E-Able Nagoya.

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng thu phóng.

◆ Tháng Tám là một đêm tốt.

ヘッダー03_edited.png
日本語教室ことばの会
日本語教室
ことばの会
にほんごきょうしつ なごや 
日本語 親子
にほんごきょうしつ ことばの会
イラスト3.png
日本語教室 申し込み
にほんごきょうしつ リンク
  • Facebook

Hôm nay

Lịch (2021)